Mangfoldig erfaring
Fra jurist til master coach
Jurist med advokat - og ledererfaring. Vært med og bygge coaching som fagområde i Norge. Gjennom bl.a. CTI Norway, en av verdens ledende coaching skoler, leveranse av bedriftsinterne kurs i coachende lederskap som dyktiggjør ledere i å utvikle egne medarbeidere og gjennom en til en coaching for ledere og andre ressurspersoner i et stort spenn av type virksomheter. Forfatter av 3 bøker.
Min erfaring med
Coaching og ledelse
Kulturutvikling
Gründerprosjekter og Start-Ups
Media
Publikasjoner
Utdanning
2007-d.d
Orkla
Orkla har vært en trofast kunde i mer enn 10 år. Har utviklet ett av deres sentrale kurs i coaching for ledere og levert dette i Norden for Orkla Brands. Nå heter kurset prestasjonsledelse med coaching som verktøy og tilbys alle nye ledere. Kurset inneholder kommunikasjons redskap som både fremmer faglige prestasjoner og personlig mestring. Har også levert mange oppdrag innen ledergruppe utvikling, møteforbedring og en til en coaching.
2012-d.d
Skattedirektoratet
Jobben der startet med at jeg var ledercoach for daværende skattedirektør Svein Kristensen i en lengre periode. Siden har jeg bidratt med lederteam utvikling, møteforbedring og ikke minst preppet ledere i det å mestre lederrollen med tydeligere kommunikasjon og stå sterkere i seg selv.
2011-2o14
Oslo Kommune
Har levert kurset coachende lederskap for flere grupper og vært coach for ledere på flere virksomhetsområder. Synes det var stas og jobbe for kommunen hvor jeg bor.
2009-2011
Avinor
Utviklet og ledet det første konsernlederprogrammet til Avinor sammen med HR og utviklingsstaben. Her var også prestasjonsledelse og coaching sentrale faglige elementer. Leverte senere flere jobber innen lederteam utvikling og en til en coaching av ledere på ulike nivåer.
2004-2005
NRK
Program Oslo og ledergruppen ønsket å lære seg coaching som verktøy for å hente mer ut av sitt eget potensial. Dessuten var det et ønske å fremme en tydeligere preastasjonskultur. Det skjedde både gjennom lederkurs og en til en coaching.
2002-2004
DNB
Banken har vært en de mest ivrige brukerne av coaching som lederredskap og jeg har vært heldig å trene en god del av ledere i ulike settinger. Dessuten har jeg vært inne å trent mentorer i coachende kommunikasjon. Har også levert teamutvikling og en til en coaching av ledere på flere nivåer.
2003-2005
Helse Nord
Sammen med Cato Johansen, www.catojohansen.com, trente jeg 2 kull av ledere i coaching og endringsprosesser. Vi hadde samlingene i naturskjønne omgivelser og ble stimulert til å gå langt i hvordan vi utfordret lederne til å endre seg. En av flere effekter av kurset var at på UIT ble coaching en del av jobben hverdagen for noen av kursdeltakerne.
1999-2003
Cap Gemini
Min aller første bedriftskontrakt fikk jeg med Ernst & Young (som senere ble en del av Cap Gemini) sammen med Anne Grethe Solberg. Vi kjørte 100 kvinner igjennom et program i karrierecoaching med strålende resultater. Senere samarbeidet vi om talentutvikling av kvinner for Cap Gemini og trente ledere i coaching som redskap. Flere av kvinnene fikk et løft karrieremessig og sto sterkere i seg selv etter programmet.
2000-2001
Statoil
Som ganske fersk i faget coaching var det en spennende utfordring å trene en hel gruppe av plattformsjefer i coaching. Fagsamlinger i kombinasjon med en til en coaching fremmet lederskap hos deltakerne, særlig mot slutten av programmet. Jeg lærte meg viktigheten av å være ydmyk når en skal implementere nye måter å tenke og lede på.
2014-d.d
Orkla
God kultur er en konsekvens av gode møter. Har levert ulike oppdrag som bevisstgjør møteleder og møtedeltakere på hvordan være med hverandre i om mellom møter. I tillegg har jeg levert flere individuelle tilbakemeldinger som gjør det lettere for gode medarbeidere å være på sitt beste med hverandre.
2012-2014
Nortura
Det kan være lettere å få til kulturutvikling når samlingene skjer på arbeidsplassen og i løpet av arbeidstiden. Over en 1 års periode leverte jeg en rekke mini samlinger sammen med HR staben. Målet var å skape mer samarbeid på tvers av fagmiljøer og kommunisere slik at hver enkelt ble sett og respektert.
2012-2014
TINE | Sunniva
Avdelingen, som senere ble ett eget selskap ønsket å bli seg selv bevisst og skape stolthet for egen kultur. Slik den var på sitt beste. I tillegg fikk vi til en prosess som gjorde det lettere å gjennomføre nødvendige fornyelser.
2011-2012
Norges Varemesse
Her var jeg HR-sjef for hire en periode etter at jeg hadde levert flere samlinger både for lederne og deres medarbeidere i kulturutvikling. Det ble skapt mer åpen dialog og forståelse for ulikhet, noe som er en forutsetning for fornyelse.
2008-2012
Justisdepartementet
Økt fokus og press på digitalisering innebærer nye rutiner og måter å jobbe sammen på. Det å få anledning til å sette ord på egen uro for endring er viktig. Samtidig som det er viktig å erfare at man sitter i samme ”båt”. Vi gjennomførte bl.a. en vellykket kulturutviklings tur sammen.
2009-2011
Avinor
All kultur starter på toppen heter det. Jeg hadde gleden av å jobbe med strategi og kulturutvikling for konsernledelsen sammen Kjersti Steinskog, CEO for Business Inspirator. Fornyelse skjedde gjennom en kombinasjon av samlinger og en til en samtaler.
2003-2005
Oslo Spektrum
Det å levere mye under stort press – krever sin mann og kvinne. Hvordan man evner å snakke med hverandre i hverdagen og løse opp i flokene som automatisk oppstår kan gjøre en stor forskjell. Her jobber vi også med kulturutvikling i en kombinasjon av felles samlinger og en til en samtaler
2003-2005
TV Norge/Kanal 5
Det å få på lufta en helt ny kanal er en krevende øvelse. Da må man vite hvem man på sitt beste som team og hva som er en felles drøm man har. Dernest hvordan man ønsker å jobbe sammen og få til store ting med små ressurser. Jeg var heldig å få lov til å være med å preppe teamet noen ganger før lansering og senere være en av programlederne for Kanal 5 også.
CTI Norway
Første internasjonale coaching skole i Norge
2001 - 2008
Karriere coaching for kvinner
Talentutvikling gjennom kurs og coaching
2001 - 2008
2 Smarte Minutter
Coaching gjennom pod-cast
2009
Dagens Innsikt
Daglig inspirerende blogg innlegg
2013 - 2016
MyPocket
Møteevaluerings-applikasjon
2014 - 2015
Meetology
Motivasjons verktøy for bedre kommunikasjon i møter mellom mennekser
2015 - d.d.
Opptreden i media
PULS, Frokost-tv, NRK, God morgen Norge, Luksusfellen TV, Programleder Studio FEM.
Bidratt til flere artikler
PULS, I FORM, KK, Magasinet Dagbladet, A magasinet, Aftenposten, Dagsavisen, Avisen Ledelse, Finansavisen, Ledernett, Hjemmet, KLIKK.no.
Skrevet TV manus
Selvutviklingsprogram på oppdrag for TV Norge.
Foredrag
Holdt flere foredrag innenfor coaching, kommunikasjon og innovasjon.
Forfatter av 3 bøker
Coaching – Effektfull ledelse
Basert på egen erfaring både i Norge og USA har jeg tatt de viktigste prisippene og teknikkene slik de er utviklet i USA og satt dem inn i en norsk virkelighet.
Hva vil du?
Boken bygger på coaching prosesser med 13 av mine kunder. Boken forteller hvordan de lærte å forvalte sine ressurser slik at både raskere og lettere nådde sine mål.
Bli kvitt møtehelvetet
Boken 3-minuttersmetoden – Slik blir du kvitt møtehelvetet har som ambisjon å vise deg hvordan du selv kan ta grep, slik at du blir kvitt en del av møtehelvetet i jobbhverdagen.
1983-1989
Juridisk Embetseksamen
Universitetet i Oslo
1998-1999
Sertifisering som profesjonell coach
CTI, USA, www.thecoaches.com
2002-2003
CTI`s Co-Active Leadership program
www.thecoaches.com
2004-2005
Lucid Living
Personlig bevissthets og utviklingsprogram – www.lucidliving.net
2007
Kurs i teamcoaching
ORSC
2010-d.d.
Ridwan skolen
Positiv psykologi, oppmerksomhetstrening, meditasjon
2013
Business Mastery
Antony Robbins
2014
Babson College
GET, programmet, mini MBA for entreprenører, /Innovasjon Norge
Coaching og ledelse
Orkla
Coachende lederskap.
2007-d.d
Skattedirektoratet
Individuell coaching og ledergruppeutvikling.
2012-d.d
Oslo Kommune
Coachende lederskap.
2011-2o14
Avinor
Konsernlederprogram.
2009-2011
NRK
Coachende lederskap for Program Oslo.
2004-2005
DNB
Lederprogram.
2002-2004
Helse Nord
Coachende lederskap.
2003-2005
CAP Gemini
Coachende lederskap og talentutvikling.
1999-2003
Statoil
Coachende lederskap og individuell coaching.
2000-2002
Min erfaring med
Kulturutvikling
Orkla
Teamcoaching og møteforbedring.
2014-d.d
Nortura
Teamcoaching og individuell coaching.
2012-2014
TINE | Sunniva
Teamcoaching og individuell coaching.
2012-2014
Norges Varemesse
HR-sjef for hire - teamcoaching og individuell coaching.
2011-2012
Justisdepartementet
Personlig coaching og kulturutvikling.
2008-2012
Avinor
Konsernlederprogram, kulturutvikling og personlig coaching.
2009-2011
Oslo Spektrum
Personlig coaching og kulturutvikling.
2003-2005
TV Norge/Kanal 5
Lederteam utvikling, teamcoaching og individuell coaching.
2003-2005
Min erfaring med
Grüderprosjekter og Start-Ups
CTI Norway
Første internasjonale coaching skole i Norge
2001 - 2008
Karriere coaching for kvinner
Talentutvikling gjennom kurs og coaching
1999 - 2001
2 Smarte Minutter
Coaching gjennom pod-cast
2009
Dagens Innsikt
Daglig inspirerende blogg innlegg
2013 - 2016
MyPocket
Møteevaluerings-applikasjon
2014 - 2015
Meetology
Motivasjons verktøy for bedre kommunikasjon i møter mellom mennesker
2015 - d.d.
Min opptreden i
Media
Opptreden i media
PULS, Frokost-tv, NRK, God morgen Norge, Luksusfellen TV, Programleder Studio FEM.
Bidratt til flere artikler
PULS, I FORM, KK, Magasinet Dagbladet, A magasinet, Aftenposten, Dagsavisen, Avisen Ledelse, Finansavisen, Ledernett, Hjemmet, KLIKK.no.
Skrevet TV manus
Selvutviklingsprogram på oppdrag for TV Norge.
Mine
Publikasjoner
Foredrag
Holdt flere foredrag innenfor coaching, kommunikasjon og innovasjon.
Coaching – Effektfull ledelse
Basert på egen erfaring både i Norge og USA har jeg tatt de viktigste prisippene og teknikkene slik de er utviklet i USA og satt dem inn i en norsk virkelighet.
Hva vil du?
Boken bygger på coaching prosesser med 13 av mine kunder. Boken forteller hvordan de lærte å forvalte sine ressurser slik at både raskere og lettere nådde sine mål.
Bli kvitt møtehelvetet
Boken 3-minuttersmetoden – Slik blir du kvitt møtehelvetet har som ambisjon å vise deg hvordan du selv kan ta grep, slik at du blir kvitt en del av møtehelvetet i jobbhverdagen.
Min
Utdanning
1983-1989
Juridisk Embetseksamen
Universitetet i Oslo
1998-1999
Sertifisering som profesjonell coach
CTI, USA, www.thecoaches.com
2002-2003
CTI`s Co-Active Leadership program
www.thecoaches.com
2004-2005
Lucid Living
Personlig bevissthets og utviklingsprogram – www.lucidliving.net
2007
Kurs i teamcoaching
ORSC
2010-d.d.
Ridwan skolen
Positiv psykologi, oppmerksomhetstrening, meditasjon
2013
Business Mastery
Antony Robbins
2014
Babson College
GET, programmet, mini MBA for entreprenører, /Innovasjon Norge