Ann Elin Moen

Curriculum Vitae

Sist oppdatert: Mandag 20. desember 2021

Min visjon
Forløse potensial hos enkeltmennesker og bygge bedrifter med en positiv prestasjonskultur. 

Ledercoach og innovativ gründer innenfor coaching og kommunikasjon. Forlot jus og en karriere som advokat til fordel for å satse på coaching som en av de første i Norge. 

Etablert en av verdens ledende coachingskoler i Norge. En av norges mest erfarne og drevne coachere med 25.000+ coachingtimer. Har utviklet flere programmer innen ledercoaching, karrierecoaching og bedriftskulturutvikling. Vært foredragsholder for flere mentorprogrammer som FUTURA og ODA.

Jobber for ledergrupper fra modellen: observasjon av ledermøter, individuell coaching samt sekvensiell kompetansepåfyll. Er kjent for å være inspirerende og spesielt god til skape konkret endring.

Forkortet

Karriereoversikt

Arbeidsplasser
1989 - 1991

Finansdepartementet
Konsulent Kredittjuridisk seksjon

1991 - 1995

Sander, Truyen & Co
Advokat

1995 - 1997

Toll- og avgiftsdirektoratet
Kontorsjef

1998 - d.d.

Personlig næringsdrivende
Eier og daglig leder av Start Now Coaching

2001 - 2008

CTI Norway
Medeier og founder

2020 - d.d.

Lytte
Gründer og leder av kundeprogrammet

Min erfaring med Ledelse- og bedriftsutvikling

Svein R. Kristiansen
Leder for Digitaliseringsrådet i Skatteetaten
Tlf: 913 84 066

Ann Elin har en god evne til å bygge opp om det jeg er god på, bygge selvtillit også i de situasjoner der min selvkritiske holdning holdt meg tilbake. Dialogen med Ann Elin åpnet opp for en dypere forståelse for hva som styrte min adferd. Hun utfordret meg, og det var jo meningen med å ha en coach.

Siw Dejlibjerg Steen
Konserndirektør Nortura
Tlf: 908 85 591

Ann Elin har en sterk evne til å forstå det totale bildet - både det som sies og ikke sies - og bryter det ned i aktuelle problemstillinger. Hun utfordrer og gir seg ikke før hun har kommet til kjernen og har høy integritet. Ann Elin evner å få med seg større grupper slik at de lytter, deltar, inspireres og motiveres.

Øivind Strømme
Internasjonal direktør for Skattedirektoratet
Tlf: 977 34 067

Det som kjennetegner Ann Elin som konsulent, er hennes engasjement, personlige oppfølging og tilstedeværelse. Hun gir meget reflekterte og gode råd underveis. 

Ann Elin sørger for at man kommer videre i problemstilling. Hun er dønn ærlig og gir klare råd som man må tenke grundig igjennom. Hun slipper ikke taket.  Verdien for meg og for mitt lederteam er at man faktisk finner løsninger på utfordringene og kommer videre!

Selekterte oppdrag

HINN/Handelshøyskolen
Ledergruppeutvikling, ledermøte forbedring, prosessbistand og individuell coaching

2019 - 2020

Ledelsen ved HHS ønsket et løft i sin fungering mot strategiske målsetninger. Mer samlet og spisset retning med klargjorte prioriteringer ble oppnådd gjennom: Observasjon og tilbakemeldinger i ledermøter, bistand i forberedelse og fasilitering av strategi samlinger samt tilbakemeldinger på gruppenivå. Ledelsen fikk også individuell coaching som bevisstgjorde egen effekt i ledergruppen. Med grunnlag i egne ambisjoner for mer effektfull ledelse fikk lederne også sparring på aktuelle utfordringer samt verktøy som gav økt bevissthet og konkrete resultater.

Glommen Mjøsen
Lederkurs leveranse i samarbeid med HINN, ledergruppeutvikling, ledermøte forbedring, prosessbistand og individuell coaching

2020 - d.d.

Glommen Mjøsen ønsket å gi alle lederne et kompetanseløft etter fusjonen, spisset inn mot egne behov og bransje. Sammen med HINN ble ett skreddersydd program utviklet og levert gjennom 5 samlinger, hvordan 4 på teams grunnet pandemien. I tillegg har ledergruppen styrket sin fungering gjennom ledergruppe utvikling mot strategiske målsetninger og jobber nå mer effektivt mot felles mål. Tidsbruken i møtene er gått ned, engasjementet i regionledelse hatt gått opp og siste AMUS undersøkelse viste en gjennomgående tydelig fremgang. Med grunnlag i egne ambisjoner får lederne sparring på aktuelle utfordringer samt verktøy som gir motivasjon for videre utvikling. I tillegg får skogbruksledere og skogkultur lederne verktøy og coaching som gjør hverdagen lettere. Virksomheten har også tatt i bruk Lytte i visse settinger for å nå ut til teamene som jobber mye remote.

HINN/Forsk - forskningsadministrasjonen
Innovasjon og bistand til nye effektfulle samarbeidsmodeller

2021 - d.d.

Ny ledelse ved forskningsadministrasjonen ved HINN ønsket å se etter nye samarbeidsmodeller for ansatte i forskningsadministrasjonen. Resultatet ble FORSK, en modell med grunnlag i klynge strukturen, for å fremme tverrfaglig samarbeid og økt handlingsrom. De ansatte ble engasjert til å bidra gjennom høy grad av involvering.

Med bistand til tydelig og inspirerende ledelse, sekvensiell informasjon gjennom Lytte, forberedelse og og fasilitering av 2 dags samlinger mellom samlingene har FORSK blitt til. Gjennom 2021 har FORSK gått fra å være en idè til å ha en klar identitet og struktur. Derfra vil det bli arbeidet mer effektivt mot nye forskningsmål på HINN.

Orkla
Coachende lederskap, gruppecoaching og møteforbedring

2007 - d.d.

Hvorvidt coaching var et smart verktøy var omdiskutert, men etter et vellykket prøvekurs med toppledelsen i Orkla Brands fikk jeg oppdraget med å levere kurset Coachende Lederskap. Kurset ble en suksess og levert i Norden for mer enn 500 ledere over flere år. Coaching for flere toppledere, mellomledere og ressurspersoner i Orkla har medført større gjennomslag for egne verdier, karriereløft for flere av lederne og mer fornøyde medarbeidere som ser hverandre i hverdagen.  

Skatteetaten
Individuell coaching og ledergruppeutvikling.

2007 - d.d.

Tidligere skattedirektør Svein R. Kristiansen valgte meg som sin coach da han hadde fått jobben som toppsjef for Skatteetaten. Da Svein takket av, var jeg stolt av at han trakk frem hvor viktig min coaching hadde vært i hans ledergjerning. Senere har jeg vært coach for flere ledere i Skatteetaten som har fremhevet hvordan samtalene har skapt ny bevissthet og mer ønsket lederadferd. Jeg har også jobbet med toppledergruppen til Skatt Nord som medførte mer åpenhet og økt produktivitet på ledermøtene.

Com2gether
Lederutvikling og gruppecoaching

2015 - d.d.

Telecom er en bransje i knallhard konkurranse som gjør det enda vanskeligere å oppnå gode resultater. For Com2gether har jeg sammen med ledelsen jobbet intenst for å finne nye måter å øke prestasjonene på. Vi lærte hvor viktig indre motivasjon er og det å kunne "blø for drakta"!. Selskapet leverte i 2018 gode resultater tross flere utfordringer.

Skagerak Energi
Coachende lederskap og lederutvikling

2017 - 2018

Det å være coach for høyt kompetente ledere setter jeg stor pris på. Hos Skagerak Energi møtte jeg ledere med store ambisjoner. Å gi konkrete verktøy som kan tas ut i handling med målbar effekt er en utfordring, men noe jeg erfarte å lykkes med grunnet min lange erfaring. Det var lettere å lykkes fordi oppdraget startet med 2 dagers kurs i Coachende Lederskap, hvor trening er knyttet til konkrete problemstillinger.

Nortura
Individuell coaching og ledergruppeutvikling.

2012 - 2014

Det skjer regelmessig at ledere jeg er coach for tar meg med "på lasset" når de får ny jobb. Etter at Kristin Olstad Schea ble konserndirektør for Marked og Organisasjon i Nortura fikk jeg oppdraget med å jobbe frem en helhetlig kultur i hennes avdeling. Gjennom flere teamsamlinger og en til en coaching for lederne og utvalgte ressurspersoner kom vi langt på vei. Det tette samarbeidet med Kristin, med HR og etterhvert ledelsen i salg medførte også at Nortura kunne jobbe mer effektivt.

Avinor
Konsernlederprogram, kulturutvikling og personlig coaching

2008 - 2011

Å lede et team med høyt kompetente konsulter ble en spennende erfaring  i finanskriseåret 2008. Vi vant anbudskonkurransen for konsernlederprogrammet til Avinor for samtlige ledere i konsernet. Casebasert trening og personlige tilbakemeldinger gav høyt engasjement på samlingene. Den tydelige effekten medførte videre oppdrag med strategi og teamutvikling for toppledergruppen.

Andre eksempler på oppdrag
2018 - d.d.

Økokrim
Lederutvikling

2018 - d.d.

Medietilsynet
Lederutvikling

2018 - d.d.

PKF Beckman Lundevall Revisjon
Bedriftsutvikling

2017 - d.d.

Nasjonalt Tverretatlig Analyse- og Etterretningssenter
Lederutvikling og gruppecoaching

2018

KLP Eiendom
Bedriftsutvikling

2011 - 2014

Oslo Kommune
Coachende lederskap

2007 - 2013

TV Norge | Kanal 5
Lederteamutvikling, team coaching og individuell coaching

2011 - 2012

Oslo Spektrum
Personlig coaching og kulturutvikling

2008 - 2012

Justisdepartementet
Personlig coaching og kulturutvikling

2011 - 2012

Norges Varemesse
HR-sjef for hire - team coaching og individuell coaching

2004 - 2005

NRK
Coachende lederskap for Program Oslo

2003 - 2005

Helse Nord
Coachende lederskap

2002 - 2004

DNB
Coachende lederskap

1999 - 2003

CAP Gemini
Coachende lederskap og talentutvikling

2000 - 2002

Statoil
Coachende lederskap og individuell coaching

Min erfaring med
Gründerprosjekter

Selekterte prosjekter
2001 - 2008

CTI Norway

Første internasjonale coachingskole i Norge.

1999 - 2004

Karrierecoaching for Kvinner

Talentutvikling gjennom kurs og coaching for Innovasjon Norge og Cap Gemini

2009

2 Smarte Minutter

Coaching gjennom automatisk utringing til alle brukere samtidig

2013 - 2014

Dagens Innsikt

Daglig inspirerende blogginnlegg

Åpne nettside
2015 - 2017

Meetology

Motivasjonsverktøy for bedre kommunikasjon i møter på jobb

2020 - d.d.

Lytte

En tjeneste som gjør det lettere å ta læring ut i handling

Åpne nettside

Min opptreden i
Media

Selekterte artikler
16. mars 2012

Dagbladet
Coaching og ledelse

Les
17. mars 2014

Hegnar
En uvanlig snill bitch

Les
27. juni 2012

Aftenposten
Vær selvopptatt i sommer!

Les
30. mars 2005

Dagsavisen
Får hjelp til et rikere liv

Les
01. juli 2004

Ledernett
Den gode samtalen: En arbeidsbok i coaching

Les
12. desember 2008

Klikk.no
Coacher deg på mobil

Les
23. februar 2021

Dagens Perspektiv
Lyden av en leder

Les
09. februar 2021

Dagens Næringsliv
Ann-Elin (58) har en plan for hvordan sjefen skal få ansatte til å lytte

Les

Mine
Publikasjoner

Utgitte bøker

Coaching - Effektfull ledelse

Kjøp
Utgitt år 2000

Basert på egen erfaring både i Norge og USA har jeg tatt de viktigste prisippene og teknikkene slik de er utviklet i USA og satt dem inn i en norsk virkelighet.

Hva vil du?

Kjøp
Utgitt år 2005

Boken bygger på coachingprosesser med 13 av mine kunder. Boken forteller hvordan de lærte å forvalte sine ressurser slik at de både raskere og lettere nådde sine mål.

Bli kvitt møtehelvetet

Kjøp
Utgitt år 2014

Boken 3-minuttersmetoden – Slik blir du kvitt møtehelvetet har som ambisjon å vise deg hvordan du selv kan ta grep, slik at du blir kvitt en del av møtehelvetet i jobbhverdagen.

Min
Utdanning

Skoler og kurs
1983 - 1989

Juridisk Embetseksamen
Universitetet i Oslo

1998 – 1999

Sertifisering som profesjonell coach
CTI, USA, www.thecoaches.com

2002 – 2003

CTI`s Co-Active Leadership program
www.thecoaches.com

2004 – 2005

Lucid Living
Personlig bevissthets og utviklingsprogram – www.lucidliving.net

2007

Kurs i teamcoaching
ORSC

2010 - d.d.

Ridwan skolen
Positiv psykologi, oppmerksomhetstrening, meditasjon

2013

Business Mastery
Antony Robbins

2014

Babson College
GET, programmet, mini MBA for entreprenører, /Innovasjon Norge

Referanser

Eve V. Bergli
Ytelsesdirektør hos NAV

Ann Elins evne til å kombinere direkte spørsmål med en åpen og ikke dømmende form, har motivert meg til å gå inn i nye temaer som har betydd mye for meg som person og mitt lederskap.

Geir Stokke Johnsen
Kommersiell direktør i Diplom Is
Tlf: 934 06 312

Bare i løpet av 2-3 møter med tilbakemelding og Ann Elin som møtecoach opplevdes en markant nytteverdi

Trine Lise Grimstad
Senior Rådgiver i Waken AS
Tlf: 905 20 343

En skikkelig eye-opener! Bare ved å tenke annerledes, og følge noen smarte knep, vil vi kunne spare flere hundretusen kroner! Dette blir nå en del av vår kultur og vi legger det inn i ledertreningen.

Mathias Mikkelsen
Founder and CEO I Timely
Tlf: 482 59 823

Jeg skulle ønske du var tilstede på min første time med coaching hos Ann Elin, fordi det var virkelig en fantastisk opplevelse!

Kari Westersund
Senior Vice President Communications,Corporate Communications and Corporate Affairs i Orkla ASA
Tlf: 928 56 192

Ann Elin er fullt dedikert til oppgaven og har stor faglig kapasitet og erfaring å spille på. Hun forstår raskt hva som er situasjonen og utfordringene. Hun er alltid imøtekommende og lyttende, følger opp og er fleksibel og tilgjengelig.  

Ann Elin har bidratt med uvurderlig coaching og faglige perspektiver, som har bidratt til at jeg har blitt bevisst mine styrker og forbedringsområder i ulike ledelsessituasjoner. Hun har gitt meg konkrete verktøy og strukturer, som jeg benytter i dag-til-dag-jobben som leder.

Mari Velsand
Direktør i Medietilsynet
Tlf: 913 28 448

Jeg opplever Ann Elin som erfaren og dyktig. Hun ser raskt hvor utfordringene ligger, stiller gode spørsmål, er tydelig/direkte, og bidrar til å utvikle løsninger. 

Ann Elin har bidratt til å bevisstgjøre lederne ifht. hva som må til for å skape utvikling, og med konkrete verktøy, innspill og coaching knyttet til 1:1-samtaler. Til sammen har dette bidratt til å forbedre gjennomføring og resultater hos oss.