Få bedre dager på jobben
Personlig lederskap
Utvikling og læring i gruppe sammen med andre med ambisjoner er motiverende. Jeg garanterer høy stemning og mye trøkk i løpet av 2 korte kursdager. I tillegg får du personlig coaching. Du kan ta kontakt med meg om alle mulige spørsmål du har i kursperioden.
Dyktiggjør dine medarbeidere
Coachende lederskap
Dette kurset passer for alle ledere med personalansvar. Hensikten med kurset er å øke evnen til å dyktiggjøre egne medarbeidere gjennom coachende væremåte og ferdigheter. Resultatet blir at de i større grad utnytter eget potensiale, jobber selvstendig og tar mer ansvar. Kjernen i kurset er mini foredrag, refleksjoner rundt aktuelle ledersituasjoner,  praktiske øvelser med konkrete tilbakemeldinger samt personlig coaching.
Virkeliggjør dine ambisjoner
Ledercoaching
Det er ikke alt du ønsker  sparring på som egner seg for kollegaer eller medarbeidere. De kan heller ikke utifra sin rolle lett gi deg ærlige tilbakemeldinger du trenger for å utvikle deg videre. Jeg stiller ikke bare spørsmål, du får råd, konkrete tilbakemeldinger og innspill du kan overføre umiddelbart i lederrollen.
Gå til
Bedriftskultur utvikling